Contacts

Peiron Oy Steel & Iron Foundry - Finland

PEIRON OY

P.O. Box 88
+358 20 7509 400
FI-32801 Kokemäki 

Address

Peiron Oy
P.O. Box 88
+358 20 7509 400
FI-32801 Kokemäki 

Kumera - Peiron Oy Steel Foundry

Sales

Ari Ketola +358 20 7509 422 
Jaakko Petelius +358 20 7509 431 

Customer service

Sanna Potila +358 20 7509 418

Please contact us regarding Peiron Foundry

Peiron Oy Steel & Iron Foundry - Finland